Irreklama Magħna

Fondazzjoni U (Xandir Soċjo-Reliġjuż) qed ixandar kuljum fuq Xejk Television.

(a) Mit-8.30am sad-9.30am Quddiesa u Rużarju mis-Santwarju Ta’ Pinu mit-Tnejn sas-Sibt

(b) Mis-6.00 pm sa nofsillejl Quddies live minn diversi parroċċi kif ukoll programmi soċjoreliġjużi kuljum.

(c) Il-Ħadd inxandru mit-8.00am sa nofsillejl. F’dawn il-ħinijiet Fondazzjoni U Xejk TV ixandar mhux biss Quddies, Rużarju, Festi, Aħbarijiet, u Avvizi Komunitarji, iżda wkoll programmi ta’ diskussjoni li skont l-Awtorità tax-Xandir huma segwiti ħafna.

B’differenza minn stazzjonijiet oħra kull programm li nxandru jkollu l-parteċipazzjoni tal-pubbliku permezz tat-telefonati. Dan jgħin biex il-pubbliku jsegwi l-programmi kollha tal-Fondazzjoni U Xejk TV.

© Fondazzjoni U 2023
Dan il-proġett ġie iffinanzjat mill-Iskema ta' Support għal Inizjattivi Żgħar, imħaddma minn Malta Council for the Voluntary Sector. Dan il-proġett/pubblikazzjoni tirrifletti l-opinjoni tal-awtur biss. B'ebda mod, l-MCVS tista tinżamm b'xi mod responsabbli għal kontenut u/jew kwalunkwe użu li jista jsir mill-informazzjoni li tidher hawnhekk.
MCVS logo
Segretarjat Parlamentari logo
SIS logo