Fondazzjoni U

Il-Fondazzjoni U (Xandir Soċjo-Reliġjuż) hija organizzazzjoni filantropika li tiffoka fuq għajnuniet soċjali, reliġjużi u umanitarja. Tiffunzjona primarjament permezz tal-midja. Ħafna jafu bil-Fondazzjoni U permezz tal-iskema tac- child sponsors , fejn tfal foqra jiġu mgħejuna sabiex ikollhom edukazjoni u manteniment xieraq.

Maratona li jmiss: 05 Apr 2024 – 07 Apr 2024
children raising their hands
© Fondazzjoni U 2024
Dan il-proġett ġie iffinanzjat mill-Iskema ta' Support għal Inizjattivi Żgħar, imħaddma minn Malta Council for the Voluntary Sector. Dan il-proġett/pubblikazzjoni tirrifletti l-opinjoni tal-awtur biss. B'ebda mod, l-MCVS tista tinżamm b'xi mod responsabbli għal kontenut u/jew kwalunkwe użu li jista jsir mill-informazzjoni li tidher hawnhekk.
MCVS logo
Segretarjat Parlamentari logo
SIS logo