Maratoni

Mill-2008 l’hawn, il-Fondazzjoni U organizzat diversi maratoni b’risq il-missjoni, li minnhom ibbenifikaw ħafna missjunarji Maltin li qed jagħtu servizz fl-artijiet tal-missjoni.

F’dawn il-maratoni kollha nġabret somma li tqarreb il-Miljun Euro .

Bid-donazzjoni tiegħek,għall-Maratoni Missjoni, int kont għent biex

  • inwasslu l-ilma nadif permezz tal-“life saver jerrycans” fil-Kenya ,fil-Filippini, fic-Chad, fil-Kamerun u fl-Afrika Centrali
  • jinbnew djar (Palhotas) fil-Mozambik (l-Afrika) u 15-il dar għal familji fqar fil- Kerala fl-Indja li kienu qed jgħixu f’kundizzjonijiet ħżiena ħafna,
  • nisponsorjaw tfal abbandunati fid-djar għat-tfal tas-sorijiet Maltin ulied il-Qalb ta’ Ġesu fl-Indja u fil-Kenya ,
  • jinbnew żewg knejjes fil- Ghana ,
  • jinxtara apparat kontra l-kanċer tas-sider għal sptar Malti fil- Ghana,
  • ngħinu fil-proġett ta’ bini ta’ Rescue Centre fil-missjoni tal-kappuċċini l- Kenja ,
  • ngħinu l-missjoni ta’ żewġ saċerdoti Għawdxin, fil- Peru u fl-Albanija ,
  • ngħinu fil-kura tal-marda tal-lebra
  • ngħinu lis-sorijiet Maltin tal-Karita’ jixtru generators għall-iskejjel u kliniċi tagħhom fil- Pakistan
  • u ħafna, ħafna aktar.

Fil-preżent il-Fondazzjoni U qed torganizza tlett maratoni missjoni kbar fis-sena, li jixxandru fuq l-istazzjonijiet kollha tat-televixin, għall-ħabta ta’ Jannar, Ġunju u Settembru.

People answering telephones
© Fondazzjoni U 2023
Dan il-proġett ġie iffinanzjat mill-Iskema ta' Support għal Inizjattivi Żgħar, imħaddma minn Malta Council for the Voluntary Sector. Dan il-proġett/pubblikazzjoni tirrifletti l-opinjoni tal-awtur biss. B'ebda mod, l-MCVS tista tinżamm b'xi mod responsabbli għal kontenut u/jew kwalunkwe użu li jista jsir mill-informazzjoni li tidher hawnhekk.
MCVS logo
Segretarjat Parlamentari logo
SIS logo