Skeda

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa

08:30am Quddiesa u Rużarju kuljum minn Ta' Pinu
06:00pm Rużarju
06:30pm Quddiesa mill-Parroċċi
07:00pm Aħbarijiet u avviżi komunitarji
07:30pm Programmi varji
08:30pm It-Tnejn – Programm tal-Festi It-Tlieta – Programm dwar il-Bibbja L-Erbgħa – Programm ta' attwalita Il-Ħamis – Aħbarijiet mid-Dinja Kattolika Il-Ġimgħa – Programm ma' Fr Ray Toledo Is-Sibt – Programm varjat
10:00pm Quddiesa u Rużarju
11:00pm Film / mużika / divertiment

Il-Ħadd

08:00am Quddiesa mil-parroċċi
09:30am Quddiesa għat-tfal mill-parroċċa ta' San Sebastjan, Ħal Qormi
10:15am Programm varjat
12:00pm Angelus mill-Papa Franġisku
12:15pm Programm varjat
04:30pm Omeliji
06:00pm Rużarju
07:00pm Quddiesa min-Nazzarenu, Tas-Sliema
07:40pm Aħbarijiet u avviżi komunitarji
08:30pm Programm varjat
10:00pm Quddiesa u Rużarju
11:00pm Film / mużika / divertiment
© Fondazzjoni U 2024
Dan il-proġett ġie iffinanzjat mill-Iskema ta' Support għal Inizjattivi Żgħar, imħaddma minn Malta Council for the Voluntary Sector. Dan il-proġett/pubblikazzjoni tirrifletti l-opinjoni tal-awtur biss. B'ebda mod, l-MCVS tista tinżamm b'xi mod responsabbli għal kontenut u/jew kwalunkwe użu li jista jsir mill-informazzjoni li tidher hawnhekk.
MCVS logo
Segretarjat Parlamentari logo
SIS logo