Donazzjonijiet

Il-Fondazzjoni U qed tappella għall-għajnuna tiegħek sabiex tibqa’ xxandar ta’ kuljum, ir-rużarju u l-quddies, flimkien ma programmi t’ attwalita reliġjuza, fuq it-televizjoni u on line . Għalkemm il-Fondazzjoni U hija għaqda volontarja, ikollha ta’ bilfors timpjega persuni professjonali li grazzi għalihom nistgħu noffrulkom programmi ta’ kwalita.

Aħna bħala Fondazzjoni U għandna bżonn urġenti d-donazzjoni tiegħek biex inkomplu inxandru.

Jew ċemplilna

51502025 għal donazzjoni ta’ €5 51602042 għal donazzjoni ta’ €10
© Fondazzjoni U 2024
Dan il-proġett ġie iffinanzjat mill-Iskema ta' Support għal Inizjattivi Żgħar, imħaddma minn Malta Council for the Voluntary Sector. Dan il-proġett/pubblikazzjoni tirrifletti l-opinjoni tal-awtur biss. B'ebda mod, l-MCVS tista tinżamm b'xi mod responsabbli għal kontenut u/jew kwalunkwe użu li jista jsir mill-informazzjoni li tidher hawnhekk.
MCVS logo
Segretarjat Parlamentari logo
SIS logo